Genel Satış Sözleşmesi – Şartlar ve Koşullar

GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.KAPSAM & UYGULAMA

İşbu satış sözleşme şartları (“sözleşme şartları”); bu koşulların yayınlandığı web sitesi

üzerinden yapılacak satışlara ilişkin tüm teklifler, satışlar ve ürün (sınırlama olmaksızın

donanım ve/veya yazılım dahil) (“ürünler”) veya hizmetler (“hizmetler”) satın alımları için

GAEA MOBILYA AYDINLATMA TASARIM DEKORASYON VE SANAYI

TIC.LTD.ŞTİ. (bundan böyle SATICI veyahut GAEA olarak anılacaktır)

Bu sitede bulunan ürünlerden sipariş vermek suretiyle satın alım yapmak isteyen taraf ise

MÜŞTERİ veya KULLANICI olarak anılacaktır.

2. TEKLİF, BİLGİLENDİRME VE KABUL

Bu sitede yer alan veya söz edilen tüm fiyatlar, teklif istekleri ve tanımlar ürünlerin mevcut

olmasına bağlıdır, bu veriler bir teklif niteliği taşımamaktadır ve sipariş GAEA tarafından

kabul edilmediği müddetçe önceden bildirilmeden geri çekilebilir ve/veya değiştirilebilir.

Sitede yer alan tüm ürünlerin mevcut olması için GAEA mümkün olan tüm çabayı gösterecek

olup buna rağmen, tüm ürünlerin stoklarda mevcut olduğunu veya siparişin gönderilmesinin

ardından hemen temin-imal edileceği anlamında kabul edilmeyecektir. GAEA tarafından

sipariş reddedilebilir. Red durumunda veyahut stokta bulunmama/temin edilememe

durumunda MÜŞTERİ tarafından ilgili ürün için yapılan ön ödemeler MÜŞTERİ’ye iade edilir.

Tarafınızdan gönderilen bir sipariş bu sözleşme şartları çerçevesinde ürünlerimizi veya

hizmetlerimizi satın almak için verdiğiniz bir teklif olarak kabul edilir ve
kabulden önce siparişiniz için otomatik bir alındı e-postası oluşturulabilir. Böylesi bir

otomatik alındı e-postasının resmi bir sipariş kabulü anlamına gelmeyeceğini, SATICI’nın her

zaman için siparişin kabul edilmediğini bildirme hakkının bulunduğunu lütfen unutmayınız.

Siparişin sevk edilmesi ile sipariş kabul edilmiş olur ve sözleşme tamamlanmış olur.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve

hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. GAEA. Kullanıcılar tarafından

iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan

bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka

uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu

bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da

sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların GAEA. tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla

kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması,

üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar

tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının

güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi

hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin

uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden GAEA ’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi

bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya

programlar göndermemeyi, GAEA servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya

elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı

bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile

kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı

GAEA’dan tazminat talep etmemeyi, GAEA’ dan izin almadan GAEA servislerini ticari ya

da reklam amacıyla kullanmamayı taahüt eder.

GAEA dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilir ve üyeler kurallara aykırı

davrandığı takdirde GAEA gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve

üyeliğe son verme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, GAEA’ın yazılı onayı olmadan, bu sözleşme kapsamındaki hak ve

yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

GAEA herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya

tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen

durdurulmasından dolayı GAEA;ın MÜŞTERİLERİNE veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir

sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi

GAEA tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra

görüntülenecek ve onaylanacaktır. GAEA tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da

şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da

şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

GAEA servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından

elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap

vereceğini taahhüt etmez.

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle GAEA ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt

GAEA üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına

gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda

GAEA müşterinin onayı olmadan GAEA bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye

yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, GAEA bünyesinde

bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri

GAEA üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı

sitelerin içeriğinden GAEA;ın sorumlu olmadığını kabul eder.

GAEA ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin

uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni

maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme

değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

GAEA üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma

dönüştürülebilir. GAEA ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen

değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. GAEA kredi kartı limiti onaylanamadığı halde

istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

4. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

GAEA tarafından sipariş kabul edilene kadar fiyatlar GAEA tarafından değiştirilebilir. GAEA

kabulünden ve sevkiyattan önce her zaman indirimleri geri çekme ve/veya malzeme

maliyetleri, taşıma, işçilik veya artan eklenen vergiler, gümrükler, resimler, harçlar veya

döviz kurlarındaki değişiklikler gibi maliyet artıran faktörler (sınırlama olmaksızın) ortaya

çıktığında fiyatları gözden geçirme ve değişiklik hakkına sahiptir. Ayrıca ürün sevkiyatından

önce fiyatlandırmada veya Ürün tanımlarında yapılan değişikliklerle ilgili olarak GAEA

MÜŞTERİ’ye bilgi verecektir. Bu şekilde bir değişiklik olması halinde yapılan

bilgilendirmede MÜŞTERİ’nin siparişten vazgeçme hakkı da bulunmaktadır.

Müşteri tarafından Satın alma siparişinin GAEA’a gönderildiği tarihte sitede belirtilen

vergiler, nakliye veya taşıma masrafları gibi masrafların da MÜŞTERİ tarafından ayrıca

karşılanması kabul edilmiş sayılır.

Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak

zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş

yapamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ödeme tam olarak yapılmadığı müddetçe sipariş onayı veyahut sevkiyat gerçekleştirilmeyecektir.

Sitede, herhangi bir sipariş alındısında, kabulde veya herhangi bir yerde belirtilen teslimat

zaman çizelgeleri/tarihleri yalnızca tahminidir. Gerçek teslimat tarihlerinin GAEA tarafından

yazılı şekilde sorulması gerekmektedir.

MÜŞTERİ tarafından belirtilen teslimat noktasına kadar yapılacak nakliye ve taşıma ücretleri

ürün fiyatlarına dahil olmayıp ayrıca ücretlendirilecektir.

Teslimat, MÜŞTERİ tarafından belirtilecek olan geçerli bir adrese yapılacaktır. Sipariş

verildikten sonra teslimat adresi değiştirilirse ortaya çıkacak ek masraflar da ayrıca

MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili

kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda

olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir

başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, GAEA.adına ürünü kendisine

teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi

imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim

edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt

Bu sözleşme şartları uyarınca sevk edilen ürünlerin teslim alınmaması, reddedilmesi,

ürünlerin kaybolması ve/veya hasar görmesi halinde sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, GAEA

markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya

makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış

sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai

mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde

bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da

dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez,

yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez,

sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet

sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu

Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve GAEA.’a ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri

Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici

mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal

edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, GAEA.’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri

gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu

sebeple GAEA.’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul,

beyan ve taahhüt eder.

GAEA’nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. GAEA stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını

yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

GAEA’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü

GAEA’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde GAEA hatayı

düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri

hesabına iade edebilir.

8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

GAEA tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve

eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesinde ilan etmek suretiyle

değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte

geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını

doğurmaya devam edecektir.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk

hukuku uygulanacak olup İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesine giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece

yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek;

Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması

hallerinde sona ermiş sayılacaktır. GAEA., Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesini

ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri

kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek ve

Kullanıcılar, fesih sebebiyle, GAEA’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin

etmekle yükümlü olacaktır.

MÜŞTERİ yukarıda belirtilen tüm satış koşullarını okuyarak kabul etmiş olduğunu ve satın

alma işlemini bu koşullarla yapmak istediğini kabul beyan ve taahhüt eder.